Mắt 2 mí và mở rộng góc mắt Cà Mau | Thẩm mỹ mắt 2 mí và mở rộng góc mắt Cà Mau | Tạo hình mí mắt và góc mắt Cà Mau | Mỹ Viện Nano Cà Mau| Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn | Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Mắt 2 mí và mở rộng góc mắt Cà Mau | Thẩm mỹ mắt 2 mí và mở rộng góc mắt Cà Mau | Tạo hình mí mắt và góc mắt Cà Mau | Mỹ Viện Nano Cà Mau| Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn | Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459


Kết hợp tạo hình tối ưu 
2 mí + mở rộng góc trong mắt 

Bs chuyên khoa sẽ giúp được : 
+ Tạo hình đồng thời cả 2 mí và mở rộng góc trong mắt
+ Tối ưu thời gian phục hồi và lành trong 30 phút 
+ Làm việc được ngay sau tạo hình 
+ Nếp mí và góc mắt hoà quyện vào nhau nên rất tự nhiên 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : https://maps.app.goo.gl/2fiWuD3uwaroqXGp9

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
https://zalo.me/0919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com 
Chia sẻ điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN ! 

0919449459

Điều trị & Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

Đăng nhận xét

0 Nhận xét