Mắt 2 mí Cà mau | Mở rộng góc mắt Cà Mau | Treo cung chân mày Cà Mau | Thẩm mỹ mắt 2 mí Treo cung chân mày Cà mau | Mỹ Viện Nano Cà Mau | Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic vn | Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Mắt 2 mí Cà mau | Mở rộng góc mắt Cà Mau | Treo cung chân mày Cà Mau | Thẩm mỹ mắt 2 mí Treo cung chân mày Cà mau | Mỹ Viện Nano Cà Mau | Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic vn | Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Da dư xệ , góc mắt che phủ làm mắt nhỏ hẹp
* Giải pháp : Tạo mí mắt kèm mở rộng góc mắt + treo cung chân mày hết da xệ .
** Bs chuyên khoa giúp Bạn 0919449459

- Mí mắt không quá to sẽ tự nhiên phù hợp với người Việt Nam .
- Treo cung chân mày vừa hết xệ mí và hết nhăn da góc mắt . 
- Đường thẩm mỹ sẽ hồi phục tốt 


PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : https://maps.app.goo.gl/2fiWuD3uwaroqXGp9

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
www.Zalo.me/0919449459 

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị & Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 


Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat

0919449459 | 0919449459 | 0919449459

Đăng nhận xét

0 Nhận xét